Ανακοινώσεις

Available courses

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη βασικών εννοιών Δομών Δεδομένων και Αλγορίθμων και η εφαρμογή τους για την επίλυση υπολογιστικών προβλημάτων. Ενδεικτικές θεματικές ενότητες του μαθήματος: Υπολογιστικά μοντέλα. Βασικές έννοιες αλγορίθμων. Πολυπλοκότητα αλγορίθμων. Κλάσεις πολυπλοκότητας. Ασυμπτωτικές προσεγγίσεις και συμβολισμοί. Αναζήτηση και ταξινόμηση. Αναδρομικοί αλγόριθμοι. Δομές Δεδομένων. Στοίβες και ουρές. Συνδεδεμένες λίστες. Βασικές έννοιες δέντρων. Διάσχιση δέντρου. Δυαδικά δέντρα αναζήτησης. Ισοζυγισμένα δέντρα αναζήτησης. Ουρές προτεραιότητας. Κατακερματισμός. Αλγόριθμοι γραφημάτων. Σχεδιασμός και υλοποίηση δομών δεδομένων και αλγορίθμων σε περιβάλλον προγραμματισμού JAVA.

Βασικές έννοιες αλγορίθμων. Ταξινόμηση και Αναζήτηση. Υπολογιστικά Μοντέλα. Η μηχα-
νή Turing και η Random Access Machine. Πολυπλοκότητα Αλγορίθμων. Τεχνικές Σχεδια-
σμού Αλγορίθμων. Διαίρει και Βασίλευε. Αναδρομή και Απαλοιφή Αναδρομής. Δυναμικός
Προ-γραμματισμός. Απληστία. Αλγόριθμοι Γραφημάτων και Δέντρων. Αλγόριθμοι με
χρήση Τυ-χαιότητας. Κλάσεις Πολυπλοκότητας. Οι κλάσεις P και NP. Προβλήματα πλήρη
για την κλάση NP. Αναγωγές. Αναφορά σε Ευρετικές Τεχνικές και Αλγόριθμους Προσέγγι-
σης. Σχεδιασμός και υλοποίηση βασικών Αλγορίθμων σε σύγχρονα περιβάλλοντα Προ-
γραμματισμού.

Συνεισφορά για τη δημιουργία του υλικού


Καλώς ήρθατε στο μάθημα των Euclid Courses που δημιουργήθηκε από εθελοντές, με σκοπό να γνωρίσουν και να εξασκηθούν οι φοιτητές πάνω στη γλώσσα προγραμματισμού Python. Εδώ θα βρείτε πλούσιο υλικό και σημειώσεις αλλά και ένα μεγάλο κατάλογο από ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας για να λύσετε.

Σας ευχόμαστε καλή διασκέδαση.

Introduction to data programming. Python programming. Data stream processing. Data acquisition: web services, streams, data transfer. Octave/Matlab/R for data analysis. Optimisation considerations, vectorisation, GPUs. Use-case combining batch processing, streaming and analysis; quantum physics data analysis use case. Open quantum computing in Python (ProjectQ).